O mne

Som lektor Anglického a Nemeckého jazyka na čo mám živnostenský list v odbore vyučovanie a preklady z a do AJ/NJ.

Vzdelanie

Štátnou skúškou som ukončila štúdium anglického jazyka na Katedre anglistiky Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v rokoch 1992-1996.

Štúdium nemeckého jazyka som absolvovala na Katedre germanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1987 – 1990 záverečnou skúškou.

Kurzy

Počas svojej dlhoročnej praxe som absolvovala doplnkové kurzy na zdokonalenie jazykových a pedagogických spôsobilostí  na Slovensku, v Rakúsku, Nemecku a Írsku.  Zúčastnila som sa 1½-ročného intenzívneho kurzu angličtiny s anglickými a americkými lektormi na British Council a získala First Cambridge Certificate. V roku 2012 som absolvovala štúdijnú stáž na Irish College v Dubline.

Prax

  • bohaté 24-ročné pedagogické skúsenosti s vyučovaním anglického a nemeckého jazyka na všetkých úrovniach od základnej školy, cez strednú, z toho 19 rokov na Obchodnej akadémii v Trnave a tiež na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Neustále získavam   praktické skúsenosti v jazykových školách, firemných, verejných aj súkromných kurzoch.
  • viacročná prax na pozícii predsedníčky maturitných komisií pre anglický a nemecký jazyk na rôznych stredných školách.
  • niekoľkoročná prax s prekladmi z odbornej technickej nemčiny.

Obchodná Akadémia Trnava získala v rokoch 2013, 2014, 2015 a 2016 podľa agentúry INEKO ocenenie „Obchodná akadémia Trnava najlepšia stredná odborná škola na Slovensku